Sydney Utd vs Sydney Olympic on 30.07.2017

Sydney Utd
Australia NPL NSW
Sydney United Sports Centre
06:00 GMT
vs
Sydney Olympic
Prognosis was: X